Vi producerar regelbundet annonser som sänds på Spotify. Eftersom Spotify är en kanal som är väldigt ”nära” lyssnaren gäller det att hitta rätt tonträff i reklamen och tala till lyssnaren på ett sätt som sticker ut utan att irritera.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.