Kreativitet kräver tid.

Posted by on Sep 11, 2013

Kreativitet kräver tid. Tid ger möjlighet att vrida och vända på idéer, utveckla, testa och gå åt oväntade håll.
Tidspress gör precis tvärtom. Du tvingas välja det första du kommer att tänka på oavsett om det är bra eller inte.
Kolla gärna in den här filmen så förstår du…om du har tid förstås.