Kreativ reklam ger kreativa mottagare

Posted by on Nov 11, 2013

Kreativt utformad reklam gör även den som tar del av reklamen mer kreativ, det visar en undersökning från Handelshögskolan i Stockholm.
Tidningsläsare uppfattar också en tidning som innehåller kreativ reklam som mer intressant. Marknadsföringsforskare Sara Rosengren tycker därför att tidningsägare kanske borde ställa högre krav på annonsörerna. Hon menar att man som mediaägare borde fundera mer på reklamens utformning och kanske ställa lite krav på hur annonserna ska se ut i sitt sammanhang. Nu säljer man utrymmet och sedan är det upp till annonsören att fylla det.
Kreativ reklam och dess effekter kan kanske ge upphov till ett nytt sätt att se på annonspriserna. Kreativ reklam ger nöjdare kunder som är beredda att betala mer för tidningen. Kanske ska sådana annonser vara billigare att sätta in i tidningen – allt för att stimulera kreativ reklam.