Kan du synas i radio?

Posted by on Okt 11, 2013

Visst kan du det.
Radio är nämligen väldigt bra på att förmedla bilder.
Skulle du höra en röst på en knastrig länk säga: Houston, we have a problem” så skulle du nog ”se” några astronauter i en Apollo-raket.
När du lyssnar på en radioreklam så spelar din hjärna upp scenerna inne i ditt huvud. Ju mer ”bildlig” scenen är desto tydligare ”ser” du den och desto lättare fastnar den i ditt minne.

Vi har gjort kampanjer där folk i efterhand trott att dom sett en TV-reklam för produkten, men där det i själva verket bara fanns radioreklam och tidningsannonser i mediamixen. Radioreklamen och tidningsannonsen har helt enkelt skapat en stark rörlig bild tillsammans.

Tänk på att radiomediet är bra på att skapa känslor, men dåligt på att förmedla mycket information. Så försök att skapa bilder som väcker känslor med en avsändare som är kort och tydlig.
Då har du stor chans att bli ihågkommen eftersom man ”sett” dig i radio.